• +48 501 174 716
 • +48 501 590 799
 • mtokna@wp.pl

Instrukcja montażu

Instrukcja montażu okien PCV oraz okien drewnianych przestawia opis i rysunki podstawowych czynności związanych z zalecanym transportem i montażem.

Poniższa instrukcja przedstawia jedynie opis i rysunki podstawowych czynności związanych z transportem i montażem okien i drzwi zalecanych przez Firmę Technika zamocowania powinna być dostosowana indywidualnie do każdego montażu, uwzględniając rodzaj okien, muru, budynku oraz siły na nie działające a także uwzględniać wymagania zamawiającego co do wymagań technicznych, funkcjonalnych, architektonicznych, etc pod warunkiem ich zgodności z niniejszą instrukcją oraz zasadami sztuki budowlanej. Dlatego też zaleca się aby montaże dokonywane były przez wyspecjalizowane ekipy.

Naruszenie zasad tutaj przedstawionych może skutkować ograniczeniem uprawnień wynikających z gwarancji udzielanej przez Firmę AdamS.

UWAGI OGÓLNE


Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić warunki budowlane w celu prawidłowo wykonanej usługi - sprawdzić wytrzymałość murów okalających, warunki BHP oraz pamiętać , że okno nie jest elementem przenoszącym jakiekolwiek siły ze ścian. Stolarka okienna powinna być wbudowywana w ściany budynku w taki sposób, aby nadawała się do eksploatacji, mogła być bezpiecznie i bez przesz-kód użytkowana.

Do poprawnego wykonania montażu niezbędne jest spełnienie wymagań odnośnie odpowiedniego usytuowania okna w ścianie, zamocowania i uszczelnienia, gwarantując prawidłową współpracę okna z budynkiem. Połączenie to musi przenosić obciążenia działające na okno oraz spełniać następujące wymagania:
 • Szczelności na przenikanie powietrza
 • Izolacyjności ciepina na poziomie nie mniejszym niż izolacyjność okna
 • Izolacyjności akustycznej na poziomie nie mniejszym niż izolacyjności okna
 • Odporności na promieniowanie UV
 • Trwałości
 • Estetyki
 • Higieny


TRANSPORT I SKŁADOWANIE


Okna powinny być transportowane i składowane w pozycji pionowej lub do niej zbliżonej na specjalnych stojakach, zabezpieczone przed przypadkowym poślizgiem lub przechyleniem. Należy unikać punktowych podparć powodujących miejscowe wygięcia profili. Składowanie okien jest dopuszczalne w pomieszczeniach zamkniętych lub otwartych, jednak nienarażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. Niedopuszczalne jest składowanie okien na odkrytej przestrzeni, gdzie działanie promieniowania słonecznego może doprowadzić do odkształceń profili spowodowanych absorpcją ciepła.

USYTUOWANIE OKNA W OTWORZE


Usytuowanie okna w ościeżu powinno wynikać z dokumentacji projektowej oraz zostać uzgodnione z zamawiającym. W przypadku braku takiej dokumentacji zaleca się takie ustawienie okna w ścianie, aby nie powstawały mostki termiczne prowadzące do skraplania się pary wodnej na jego wewnętrznej stronie. Proponowane ustawienie to:
 • W ścianie jednowarstwowej
 • W połowie grubości ściany
 • W ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym
 • W strefie izolacji termicznej
 • W ścianie z ociepleniem zewnętrznym

Przy zewnętrznej krawędzi ściany z dosunięciem do warstwy ocieplenia

Przed wbudowaniem okna w otworze należy sprawdzić:
 • Czy zapewniona jest dostateczna szerokość szczeliny na obwodzie, między ościeżem a ościeżnicą wedle poniższej tabeli 1
 • Czy jest miejsce dla klinów dystansowych i nośnych

Montaż okna w otworze montażowym

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA CZYNNOŚCI MONTAŻOWYCH


 • Dokładnie oczyścić miejsce osadzenia ościeżnicy w murze
 • Wyjąć górny trzpień z zawiasu za pomocą specjalnej klamki montażowej, zdjąć skrzydło i odpowiednio zabezpieczyć je przed uszkodzeniem
 • Przy montażu na dyble - wywiercić otwory w ościeżnicy pod dyble lub kotwy typu SFS
 • Przy montażu na kotwy - zamocować i przykręcić je do ramy zachowując wymagane odstępy między nimi
 • Ustawić ościeżnicę na środku otworu i wstępnie unieruchomić za pomocą klocków nośnych i dystansowych, umiejscowionych na jej narożach i przy słupkach pionowych - zgodnie z tabelą nr 2 - ustawić pion, poziom oraz przekątne - dopuszczalne odchyłki dla elementów o długości <3,0 m="" wynosz="" 1="" 5="" mm="" jednak="" nie="" wi="" cej="" ni="" 3="" li="">
 • Montując zestawy okienne trzeba wcześniej skręcić ze sobą ościeżnice z włożonym miedzy nimi łącznikiem systemowym i uszczelnieniem (silikon, taśma rozprężna) za pomocą wkrętów gwintowanych 5 x 60 lub 6 x 60 w minimum trzech miejscach
 • Przymocować ościeżnicę do muru za pomocą wcześniej wybranych elementów mocujących
 • Przy montażu na kotwy - aby wyeliminować zjawisko „dźwigni" zaleca się przykręcać każdą kotwę na dwie śruby lub kołki rozporowe o wymiarach 8 x 60 mm . Także zaleca się włożyć na ramę plastikowe klocki zapewniające zachowanie luzu wrębowego 12 mm między ramą a skrzydłem
 • Założyć i zamknąć skrzydła - zwracając uwagę czy nie występują jakiekolwiek tarcia o ramę lub okucia oraz czy skrzydło po całym obwodzie przylega równomiernie do ościeżnicy


USZCZELNIENIE


Uszczelnienie okien uzyskuje się przez wykonanie następujących czynności:
 • Oczyszczenie z kurzu miejsca uszczelnienia
 • Zwilżenie wodą powierzchnie ściany i okna w tym miejscu zapewniające lepszą przyczepność oraz pęcznienie pianki
 • Uszczelnienie za pomocą pianki montażowej, wełny szklanej lub naturalnej, taśm rozprężnych całego otworu między oknem a murem- ściśle dobierając rodzaj uszczelnienia do wielkości szczeliny wedle zaleceń danego producenta.
 • Po wyschnięciu pianki usunąć klocki dystansowe pomocne przy pozycjonowaniu okien i powstałe otwory uzupełnić pianką
 • Obciąć jej nadmiar


W przypadku przyklejenia folii ochronnych po całym obwodzie ościeżnicy (za dodatkową opłatą):

a) Paroszczelnej - od strony pomieszczenia
b) Paroprzepuszczalnej- od zewnątrz

Alternatywnie można zastosować (za dodatkową opłatą):

a) Sznur polietylenowy - od strony pomieszczenia
b) Taśmę poliuretanową - od zewnątrz

Osłonić ramę i okucia przed zabrudzeniem oraz wykonać obróbkę ościeża unikając opierania się o otwarte skrzydła
Usunąć folie zabezpieczające z powierzchni okna

W przypadku zaniechania użycia folii paroizolacyjnych lub sznura w tym czasie - obciętą piankę należy zabezpieczyć przed wchłanianiem wilgoci z pomieszczenia np. sylikonem. Zabezpieczenie pianki montażowej za pomocą samego tynku nie chroni jej przed wchłanianiem wilgoci a jedynie przed działaniem promieni UV.

Zalecana jest piana niskorozprężna dobrana do pory roku - letnia lub zimowa - wedle zaleceń jej producenta.
Należy pamiętać, że pianka montażowa lub folie paroizolacyjne mogą pozostać niezabezpieczone zwykle do 2 miesięcy - w zależności od zaleceń ich producenta. Po tym czasie tracą swoje właściwości.

Pianki montażowe i inne materiały izolacyjne służą wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia połączenia szczeliny pomiędzy ścianą a oknem, nie są materiałami służącymi do mocowania okien!

MONTAŻ PARAPETÓW


Montaż parapetów - jeżeli jest ustalony - powinien się odbywać przed obróbkami tynkarskimi. Parapety wewnętrzne i zewnętrzne powinny być zamontowane pod dolną krawędź ościeżnicy.

Przy montażu parapetów zewnętrznych należy pamiętać przede wszystkim o:

 • Nie zakrywaniu otworów odwadniających
 • Zachowaniu minimum 5 % spadku parapetu na zewnątrz
 • Uszczelnieniu styku połączenia z oknem

Przy montażu parapetów wewnętrznych należy przestrzegać zasad:

 • Spadek ok. 1% w stronę pomieszczenia
 • Nienaruszenie zamontowanego okna
 • Uszczelnienie styku połączenia z oknem
MT Okna - Tanie okna PCV

MT Okna
54-425 Wrocław, ul. Traktatowa 1
Biuro czynne: pn.-pt. 8.00-17.00

Przed wizytą w biurze prosimy o umówienie spotkania. Więcej informacji na stronie kontakt

© 2024 MT Okna Warunki użytkowania | Polityka prywatności
Webdesign: VdeMedia